Privacy Policy

Updated 24 June 2022

Introduction

This document describes the ways, scope and purpose of collecting and processing personal data.

Controller

The responsible data controller is TouK Sp. z o.o. s.k.a. registered in Warsaw, Poland, al. Bohaterów Września 9. TouK operates according to its internal "Personal data security policy".

Data

We gather and process personal data to provide relevant content on our web pages, to market our services, to provide contracted services and to meet our legal obligations. 3rd parties can process personal data according to separate legal agreements.

Logs

We store and analyse access logs of web servers providing our websites. Log entry contains access time, your IP address, web browser type, HTTP referrer information.

Some content can be stored on Amazon Web Services and provided using Cloud Front service. We use Cloud Front to achieve higher availability and speed of websites.

The processing of this data is necessary for the provision, quality and the security of our website.

The legal basis for processing is Art. 6(1)(f) GDPR.

Cookies

We store cookies in your browser. We use them to identify browsing session, notify you about new blog posts, remember your preferences and privacy policy consent.

We use the Google Analytics 4 service to analyse the use of the site. Data about the browser and the way the website is used is transferred to Google. Scope of the data does not allow to identify you. Google has its privacy policy https://policies.google.com/privacy.

These are strictly necessary cookies.

You can disable analytics and advertising cookies for our domains using consent form or in your browser.

The legal basis for processing is Art. 6(1)(f) GDPR.

Analytics

We use the Google Analytics service to analyse the use of the site. Google Analytics utilises cookies, stores and process information about the use of websites. TouK does not store these data. Google has its privacy policy https://policies.google.com/privacy.

If you wish your visits were not included in site analytics, please use Google Analytics opt-out.

We use Hotjar service tracking mechanisms (cookies and other technologies) to collect analytical data about the use of our website, in order to optimise users' experience. Collected data includes: device's IP address (processed during your session and stored in a de-identified form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), and the preferred language used to display our website.

The legal basis for processing is Art. 6(1)(f) GDPR.

Remarketing

We use Twitter Advertising to build remarketing target groups for our Twitter campaigns. We do not use this mechanism to store any data. We can not infer if you are our twitter follower.

Twitter has its own privacy policy https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/other-policy-requirements/policies-for-conversion-tracking-and-tailored-audiences.html.

If you wish your visits were not included in remarketing campaigns, please opt-out using https://optout.aboutads.info.

The legal basis for processing is Art. 6(1)(f) GDPR.

We use LinkedIn Ads to build remarketing target groups for our LinkedIn campaigns. We do not use this mechanism to store any data. We can not infer if you are a LinkedIn user.

LinkedIn has its own privacy policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&veh=www.google.pl%7Cor-search

If you wish your visits were not included in remarketing campaigns, please opt-out using https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

The legal basis for processing is Art. 6(1)(f) GDPR.

We use Google Ads Remarketing to build remarketing target groups for our Google campaigns. We do not use this mechanism to store any data.

Google has its own privacy policy https://policies.google.com/privacy.

If you wish your visits were not included in remarketing campaigns, please opt-out using https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

The legal basis for processing is Art. 6(1)(f) GDPR.

Recruitment

We store emails exchanged with you during the recruitment process for at most 5 years since last recorded contact with us. Mail server logs containing email exchange metadata are stored for 99 years.

The legal basis for processing is Art. 6(1)(a and f) GDPR.

info@touk.pl

We store emails sent to info@touk.pl for at most 5 years since last recorded contact with us. Mail server logs containing email exchange metadata are stored for 99 years.

The legal basis for processing is Art. 6(1)(a and f) GDPR.

Customer support systems

If you work for our client, we could set up an account in one of our systems for the performance of a contract. Your data will be stored for a period of cooperation with this client.

The legal basis for processing, in this case, is Art. 6(1)(b) GDPR.

For legal protection purposes, data may be stored until the claims related to the contract have expired.

The legal basis for processing, in this case, is Art. 6(1)(f) GDPR.

Your rights

Wprowadzenie

Polityka Prywatności opisuje sposób, zakres i cele gromadzenia danych osobowych związanych z używaniem stron internetowych touk.pl i touk.pl/blog oraz podczas kontaktów za pomocą adresów info@touk.pl i praca@touk.pl

Administrator

Administratorem danych osobowych jest TouK Sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9.

Przetwarzane dane i podstawa

W celu dostarczania treści na stronach TouK, na potrzeby informowania o naszych usługach oraz w celach realizacji obowiązków prawnych gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Dane mogą być również przetwarzane przez współpracowników TouK i strony trzecie.

Logi

Gromadzimy informacje o dostępie do zasobów na naszych stronach. Zakres danych to: czas dostępu, adres IP komputera z którego się łączysz, typ przeglądarki internetowej, a jeśli odwiedzasz nas po kliknięciu w link, również URL strony, z której do nas trafiłeś.

Część dostarczanych przez nas treści może znajdować się na serwerach Amazon Web Services w usłudze CloudFront w celu zapewnienia dostępności i szybkości działania naszych usług.

Dane te gromadzimy w celu zapewnienia poprawnego działania i wykrywania błędów na naszych stronach.

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Pliki cookie

W twojej przeglądarce przechowywane są informacje pozwalające zidentyfikować sesję używania strony, poinformować Cię o wpisach na blogu, które pojawiły się od ostatniej wizyty, zapamiętać oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności.

Do analizy ruchu na stronach TouK używamy usług Google Analytics 4. Dane o przeglądarce i sposobie przeglądania strony są przekazywane do firmy Google, ale ich zakres nie pozwala na powiązanie ich z Tobą. TouK nie przechowuje tych danych. Firma Google ma własną politykę prywatności https://policies.google.com/privacy.

Są to niezbędne pliki Cookie.

Jeśli nie godzisz się na przechowywanie informacji służących analizie ruchu lub marketingowi naszych usług, możesz wybrać odpowiednią opcję na ekranie zgody lub w swojej przeglądarce internetowej.

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Analityka

Do analizy ruchu na stronach używamy usług Google Universal Analytics. Dane o czasie twoim adresie IP, przeglądarce i sposobie przeglądania strony są przekazywane do firmy Google. TouK nie przechowuje tych danych. Firma Google ma własną politykę prywatności https://policies.google.com/privacy.

Jeśli nie chcesz, żeby powyższe informacje były przetwarzane, możesz skorzystać z narzędzi Google Analytics opt-out.

Do analizy sposobu używania stron używamy Hotjar. Dane o czasie, twoim adresie IP (stored in a de-identified form), rozdzielczości ekranu, rodzaju urządzenia, przeglądarce, kraju powiązanym z adresem IP i preferowanym języku przekazywane są do firmy Hotjar.

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Remarketing

Na stronach używamy technologi Twitter Advertising, która pozwala nam budować grupy docelowe kampanii remarketingowych w serwisie Twitter. TouK nie przechowuje tych danych i nie mamy informacji, czy śledzisz nas na Twitterze.

Twitter ma własną politykę prywatności https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/other-policy-requirements/policies-for-conversion-tracking-and-tailored-audiences.html.

Jeśli nie chcesz, żeby powyższe informacje były przetwarzane, możesz skorzystać z https://optout.aboutads.info.

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na stronach używamy technologi LinkedIn Ads, która pozwala nam budować grupy docelowe kampanii remarketingowych w serwisie LinkedIn. TouK nie przechowuje tych danych i nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię w serwisie LinkedIn.

LinkedIn ma własną politykę prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=or-search&veh=www.google.pl%7Cor-search

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam LinkedIn, możesz użyć narzędzia https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na stronach używamy technologi Google Ads Remarketing, która pozwala nam budować grupy docelowe kampanii remarketingowych w serwisie Google. TouK nie przechowuje tych danych.

Google ma własną politykę prywatności https://policies.google.com/privacy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam Google, możesz użyć narzędzia https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Rekrutacja

Przechowujemy treści maili przysłanych w procesie rekrutacji przez maksymalnie 5 lat od ostatniego kontaktu. Logi serwerów pocztowych, zawierające metadane wymienianych wiadomości będą przechowywane nie więcej niż 99 lat.

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

info@touk.pl

Przechowujemy treść korespondecji przez maksymalnie 5 lat od ostatniego kontaktu. Logi serwerów pocztowych, zawierające metadane wymienianych wiadomości będą przechowywane nie więcej niż 99 lat.

Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Systemy obsługi klientów

Jeśli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta, to w celu realizacji umowy mogliśmy założyć Ci konto w jednym z naszych systemów. Twoje dane będą przechowywane przez okres współpracy z tym klientem w celu realizacji umowy.

W tym przypadku podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W celu ochrony prawnej dane mogą być przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.

W tym przypadku podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje prawa